Welke bouwtechnische keuringen zijn er allemaal?

Wil je de bouwkundige staat van een woning achterhalen? Hiervoor kan je verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld wanneer je een woning gaat kopen, verkopen of juist bij een nieuwbouwwoning die wordt opgeleverd. In deze blog vind je de 3 meest bekende keuringsrapporten inclusief een duidelijke omschrijving.

Verkoopkeuring

We hebben volgens het Burgerlijk Wetboek bij verkoop van een woning/appartement of anderzijds onroerendgoed meldingsplicht met betrekking tot (onder andere) bouwkundige gebreken die is veroorzaakt door een klusbedrijf. Met de verkoopkeuring van Het Bouw-Inspectie-Huis, in combinatie met het door u naar waarheid in te vullen inlichtingenformulier voldoet u aan deze wettelijke verplichting. Zoek hiervoor direct bouwkundig adviesbureau in Rotterdam.  Het voorkomt ook dat u als verkoper later aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken die er bij de ondertekening van de (ver)koopovereenkomst helemaal niet waren. Om praktische redenen zit er een periode, soms wel enkele maanden, tussen de verkoop en de eigendomsoverdracht bij de Notaris. In zo’n periode kan er veel gebeuren met de bouwkundige staat. Met een bouwkundig rapport voor een relatief lage prijs kunt u als verkoper een hoop trammelant voorkomen.

Aankoopkeuring

We hebben volgens het Burgerlijk Wetboek bij aankoop van een woning/appartement of anderzijds onroerend goed onderzoeksplicht met betrekking tot onder andere de bouwkundige staat van de aan te kopen woning.U begrijpt dat de waarde van een aankoopkeuring groot is, deze verschaft voor de koper zekerheid over de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. Wat natuurlijk weer invloed kan hebben op de aankoopprijs in verband met eventueel later te realiseren achterstallig onderhoud of herstel.Om praktische redenen zit er een periode, soms wel enkele maanden, tussen de aankoop en de eigendomsoverdracht (levering) bij de Notaris. U weet! dat u de woning koopt op het moment dat u de koopovereenkomst ondertekend. En in de bouwkundige staat aanvaardt zoals deze zich voordoet op het moment van ondertekening van de koopakte. Bij de notaris vindt niet de koop plaats, alleen de levering (eigendomsoverdracht). Met het bouwkundig rapport wat opgemaakt is voor u de koopovereenkomst ondertekent, kunt u altijd voor de levering met het rapport controleren of de bouwkundige staat nog hetzelfde is als bij het tot stand komen van de koop. U begrijpt dat met een bouwkundig rapport voor een relatief lage prijs u als koper een hoop trammelant kunt voorkomen.

Opleveringsinspectie

Met een landelijk gemiddelde van 30 gebreken bij de oplevering van een nieuwbouwwoning of verbouwing, is een opleveringsinspectie door een onafhankelijke bureau een zeer verstandige beslissing. De trammelant die u (en dat is met gemiddeld 30 gebreken geen uitzondering) zou kunnen krijgen met uw aannemer, durven in de praktijk nog wel eens veel duurder uit te pakken dan een relatieve goedkope opleveringsinspectie. Wij inspecteren visueel met de toekomstige woningbezitter(s) door middel van een checklist voor de oplevering de gehele woning.

De inspecteur schrijft direct alle zichtbare gebreken voor u op en deze worden ter plaatse met u besproken. U kunt ook tegelijk nog eventuele vragen stellen aan de inspecteur.

De gebreken kunt u daarna eventueel direct met de aannemer bespreken.

 

Bron: https://www.bouwkeuringexpert.nl/