Verschillen in ventilatiesystemen

Een goed geventileerd huis kan niet alleen het wooncomfort van je woning verbeteren, het is ook nog eens veel gezonder voor jezelf en andere. Goede ventilatie verplaats namelijk vochtige en vervuilde lucht voor frisse en schone lucht. Dit kan een hoop gezondheidsklachten bij veel mensen verhelpen. In deze blog worden vier verschillende ventilatiesystemen met elkaar vergeleken.

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A werkt puur op basis van natuurlijke luchtverplaatsing. Er wordt bij dit ventilatiesysteem dus geen motorisch toestel gebruikt om de lucht toe te voeren en af te voeren. Ventilatiesysteem A wordt vaak gebruikt bij woningen die geen grote renovatie nodig is. Voordelen van ventilatiesysteem A zijn met name de lage kosten die komen kijken bij deze vorm van ventileren. Het nadeel van dit systeem is dat er geen regelbaarheid is. Je kunt de ventilatie van lucht dus niet zelf regelen.

Ventilatiesysteem B

Bij ventilatiesysteem B wordt de luchttoevoer mechanisch geregeld. De luchtafvoer komt bij ventilatiesysteem B echter wel op natuurlijke wijze tot stand. De luchttoevoer gebeurt met ventilatoren die schone lucht in de woning laten stromen. De vervuilde lucht wordt door middel van afvoerroosters afgevoerd. Het voordeel van ventilatiesysteem B is dat ook deze erg goedkoop is. Ook is het met dit ventilatiesysteem mogelijk om moeilijk bereikbare kamers te voorzien van schone en frisse lucht. Het nadeel van dit systeem is dat je wel in staat bent om gematigd de ventilatie kan regelen, maar dat er nog steeds aanzienlijk veel warmte verloren wordt.

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C maakt gebruik van een natuurlijke luchtaanvoer en een mechanische luchtafvoer. De natuurlijke luchtaanvoer wordt mogelijk gemaakt door ventilatie in het raam of de muur door middel van een ventilatie rooster. Een ventilator zorgt voor de mechanische luchtafvoer. Het nadeel van deze ventilatie is dat er de luchttoevoer niet verschoond kan worden en er dus ook vervuilde lucht binnen zou kunnen komen.

Ventilatiesysteem D

Wanneer je op zoek bent naar een algehele mechanische vorm van ventileren, dan is ventilatiesysteem D voor jou de beste keuze. Zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer wordt geheel automatisch geregeld. Dit zorgt voor het beste wooncomfort. Dit is direct ook het grootse voordeel van ventilatiesysteem D. De hoge investeringskosten die gemaakt worden zijn daarentegen een groot nadeel waar je goed over na zult moeten denken.

Zo heeft ieder ventilatiesysteem zijn eigen voor- en nadelen. Denk voordat je kiest voor een bepaald ventilatiesysteem dus eerst goed na over deze voor- en nadelen voordat je overstapt op een bepaald systeem.